2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat leírása

XXX adatai